88751727 - 021 ( 30 خط ) telegram.me/dena_eng
 
صفحه اصلی -> دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست برخی از  دانشگاههای آزاد سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيزشده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد آباده

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد ابهر

Smart Board

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اراك

Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اردبيل

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اردل

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اروميه

Overhead Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اروميه

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اقليد

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد انديمشك

Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بابل

Opaque Liesegang

4

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بابل

Overhead Projector

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بم

Overhead Projector Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بندر گز

Video Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بندرعباس

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

11

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تنكابن

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران

Digitizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران مرکزی

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تويسركان

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد تاکستان

Video Projector mitsubishi

30

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد چابهار

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد خرم آباد

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد خوراسگان

Medical Model

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد دماوند

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد دماوند

Slide Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودان

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن

Overhead Projector Liesegang

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن

Slide Projector

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن

Video Projector

6

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد زنجان

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد سمنان

Video Projector Liesegang

5

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد سنندج

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شاهرود

Video Projector mitsubishi

10

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شاهين دژ

Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شاهين دژ

Video Projector mitsubishi

5

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شهركرد

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شهركرد

Visualizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قزوين

Note Pen

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرج

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرج

Slide Projector

4

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرج

Smart Board

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرج

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرج

Visualizer

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرمانشاه

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرمانشاه

Slide Projector

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كرمانشاه

Video Projector Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد گرگان

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد لارستان

Video Projector mitsubishi&Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد لنگرود

Video Projector jam & Screen Display

5

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد لنگرود

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مباركه

Screen Display

11

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مباركه

Video Projector mitsubishi

6

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مرند

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مرودشت

Video Projector Optoma

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد

Opaque Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد

Smart Board

5

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد

Video Projector Liesegang

7

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد

Visualizer

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مهاباد

Manikin & Molage

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد ميمه

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نراق

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد خمين

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ابهر

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اسفراین

Visualizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد دزفول

Manikin & Molage

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد سراب

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نيشابور 

Manikin & Molage

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ورامين

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قائمشهر

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد ایرانشهر

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد زرقان

LED

1

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد جاسب

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آبادان

Video Projector mitsubishi

24

 
  برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات سایت ایمیل خود را وارد نمایید
تماس با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت نقش آور دنا می باشد . طراحی سایت : ایران طراح