88751727 - 021 ( 30 خط ) telegram.me/dena_eng
 
صفحه اصلی -> کرمان

فهرست برخی از شرکت ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی درسطح استان کرمان که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

مدیریت آموزش وپرورش سیرجان

RGBکابل

1

شرکت شیر پگاه کرمان

RGBکابل

1

دانشگاه پیام نور

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

Screen Display

1

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

Screen Display

1

شرکت کامپیوتر پارس کرمان

Screen Display

1

اداره کل دامپزشکی

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

Screen Display

6

سازمان جهاد کشاوزی

Screen Display

1

اداره کل دادگستری

Smart board

1

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان کرمان

Smart board

1

سازمان کار وامور اجتماعی استان کرمان

Smart board

1

شرکت آب منطقه ای استان کرمان

Smart board

1

شرکت سرمایه گذاری مس

Smart board

1

شرکت کامپیوتر پارس کرمان

Smart board

1

شرکت گاز استان کرمان

Smart board

1

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 

Smart board

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان

Smart board

1

مدیریت آموزش وپرورش سیرجان

Smart board

1

اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان

Smart board

1

آموزش وپرورش استان کرمان

Smart board

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

Video Projector DLP optoma

1

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان

Video Projector jam

1

دانشکده پرستاری زرند

Video Projector jam

2

دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه کرمان

Video Projector jam

1

استانداری کرمان

Video Projector Liesegang

1

دانشگده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

Video Projector Liesegang

1

سازمان جهاد کشاوزی

Video Projector Liesegang

1

اداره کل تربیت بدنی استان کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

Video Projector Mitsubishi

1

بیمارستان علی بن ابیطالب

Video Projector Mitsubishi

1

جناب آقای اسدا... محمود آبادی

Video Projector Mitsubishi

1

خانم فاطمه فرخ نژاد افشار

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

Video Projector Mitsubishi

6

سازمان کار وامور اجتماعی استان کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت توزیع نیروی برق

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت سرمایه گذاری مس

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت کامپیوتر پارس کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت کیمیا پرداز کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت گاز استان کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

فرمانداری شهرستان بم

Video Projector Mitsubishi

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان

Video Projector Mitsubishi

2

اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان

Visiulaizer

1

مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

Visiulaizer

1

دانشگاه آزاداسلامی واحدبم

اورهد ویدئوپرژکتور liesegang

1

اداره کل دادگستری

پایه smart

1

مدیریت آموزش وپرورش سیرجان

پایه اورجینال وایت برد هوشمند

1

شرکت سرمایه گذاری مس

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

2

اداره کل تربیت بدنی استان کرمان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

جناب آقای اسدا... محمود آبادی

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

6

شرکت کامپیوتر پارس کرمان

صفحه نمايش تمام رنگی LED

1

اداره کل تربیت بدنی استان کرمان

کابل RGB

1

اداره کل دامپزشکی استان کرمان

کابل RGB

1

جناب آقای اسدا... محمود آبادی

کابل RGB

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان

کابل RGB

1

اداره کل تربیت بدنی استان کرمان

کابل برق

15

جناب آقای اسدا... محمود آبادی

کابل برق

1

شرکت شیر پگاه کرمان

کابل برق

1

مدیریت آموزش وپرورش سیرجان

کابل برق

1

شرکت کامپیوتر پارس کرمان

لامپ ویدئوپرژکتور

1

اداره کل دامپزشکی استان کرمان

Video Projector Liesegang

1

دبستان شاهد امام علی

Smart board

1

دبستان شاهد امام علی

Video Projector Mitsubishi

1

دبستان شاهد امام علی

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبستان شاهد امام علی

کابل RGB

1

دبستان شاهد پسرانه

Smart board

2

دبستان شاهد پسرانه

Video Projector Mitsubishi

2

دبستان شاهد پسرانه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

2

دبستان شاهد پسرانه

کابل RGB

2

دبستان شاهد دخترانه

Smart board

1

دبستان شاهد دخترانه

Video Projector Mitsubishi

1

دبستان شاهد دخترانه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبستان شاهد دخترانه

کابل RGB

1

دبستان شاهد فاطمه الزهرا

Smart board

3

دبستان شاهد فاطمه الزهرا

Video Projector Mitsubishi

2

دبستان شاهد فاطمه الزهرا

پایه نصب ویدئوپرژکتور

3

دبستان شاهد فاطمه الزهرا

کابل RGB

3

دبستان غیرانتفاعی دخترانه خیام

Smart board

3

دبستان غیرانتفاعی دخترانه خیام

Video Projector Mitsubishi

3

دبستان غیرانتفاعی دخترانه خیام

پایه نصب ویدئوپرژکتور

3

دبستان غیرانتفاعی دخترانه خیام

کابل RGB

3

دبیرستان پسرانه ابن سینا

Smart board

1

دبیرستان پسرانه ابن سینا

Video Projector Mitsubishi

1

دبیرستان پسرانه ابن سینا

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبیرستان پسرانه ابن سینا

کابل RGB

1

دبیرستان تیزهوشان آیت ا... خامنه ای

Smart board

3

دبیرستان دخترانه شاهد سیرجان

Smart board

5

دبیرستان دخترانه شاهد سیرجان

Video Projector Mitsubishi

5

دبیرستان دخترانه شاهد سیرجان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

5

دبیرستان دخترانه شاهد سیرجان

کابل RGB

5

دبیرستان دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

Smart board

3

دبیرستان دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

Video Projector Mitsubishi

3

دبیرستان دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

پایه نصب ویدئوپرژکتور

3

دبیرستان دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

کابل RGB

3

دبیرستان دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

کابل برق

3

دبیرستان دخترانه نسیبه

Smart board

1

دبیرستان دخترانه نسیبه

Video Projector Mitsubishi

1

دبیرستان دخترانه نسیبه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبیرستان دخترانه نسیبه

کابل RGB

1

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اندیشه

RGBکابل

1

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اندیشه

Smart board

1

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اندیشه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اندیشه

کابل برق

1

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی اندیشه

Video Projector Mitsubishi

1

دبیرستان شاهد پسرانه

Smart board

2

دبیرستان شاهد پسرانه

Video Projector Mitsubishi

2

دبیرستان شاهد پسرانه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

2

دبیرستان شاهد پسرانه

کابل RGB

2

دبیرستان غیردولتی دخترانه موعود

Smart board

1

دبیرستان غیردولتی دخترانه موعود

Video Projector Mitsubishi

1

دبیرستان غیردولتی دخترانه موعود

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

دبیرستان غیردولتی دخترانه موعود

کابل RGB

1

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه اندیشه

Smart board

3

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه اندیشه

Video Projector Mitsubishi

3

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه اندیشه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

3

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه اندیشه

کابل RGB

3

دبیرستان نمونه و مرکز پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب ( ع)

Screen Display

1

دبیرستان نمونه و مرکز پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب (ع )

Video Projector Mitsubishi

1

راهنمایی پسرانه شاهد

DVR 8 کانال

1

راهنمایی پسرانه شاهد

دوربین سقفی 613

4

راهنمایی دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

DVR 8 کانال

1

راهنمایی دخترانه شاهد فاطمه الزهرا

دوربین سقفی 502

8

مدرسه ابتدایی شاهد 2 سیرجان

IE BOARD

4

مدرسه ابتدایی شاهد 2 سیرجان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

4

مدرسه ابتدایی شاهد 2 سیرجان

کابل RGB

4

مدرسه ابتدایی شاهد 2 سیرجان

کابل برق

4

مدرسه ابتدایی شاهد 2 سیرجان

Video Projector Optoma

4

مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی

کابل RGB

1

مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی

کابل برق

1

مدرسه ابتدایی شهید قباد ساردویی

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمایی پسرانه شاهد سیرجان

قلم smart board

1

مدرسه راهنمایی پسرانه مرحوم بشیری

RGBکابل

1

مدرسه راهنمایی پسرانه مرحوم بشیری

Smart board

1

مدرسه راهنمایی پسرانه مرحوم بشیری

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه راهنمایی پسرانه مرحوم بشیری

کابل برق

1

مدرسه راهنمایی پسرانه مرحوم بشیری

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

RGBکابل

1

مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

Smart board

1

مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

کابل برق

1

مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمایی شاهد پسرانه

Smart board

4

مدرسه راهنمایی شاهد پسرانه

Video Projector Mitsubishi

3

مدرسه راهنمایی شاهد پسرانه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

4

مدرسه راهنمایی شاهد پسرانه

کابل RGB

4

مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه

Smart board

5

مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه

Video Projector Mitsubishi

5

مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

5

مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه

کابل RGB

5

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه خیام

Smart board

4

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه خیام

Video Projector Mitsubishi

4

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه خیام

پایه نصب ویدئوپرژکتور

4

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه خیام

کابل RGB

4

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه حضرت ابوالفضل

RGBکابل

1

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه حضرت ابوالفضل

Smart board

1

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه حضرت ابوالفضل

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه حضرت ابوالفضل

کابل برق

1

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه حضرت ابوالفضل

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمایی هدف

Smart board

1

مدرسه راهنمائی شاهد امام علی

Smart board

1

مدرسه راهنمائی شاهد امام علی

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمائی شاهد امام علی

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه راهنمائی شاهد امام علی

کابل RGB

1

مرکز آموزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت الله خامنه ای

RGBکابل

13

مرکز آموزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت الله خامنه ای

Smart board

13

مرکز آموزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت الله خامنه ای

پایه نصب ویدئوپرژکتور

13

مرکز آموزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت الله خامنه ای

کابل برق

13

مرکز آموزشی دبیرستان استعدادهای درخشان آیت الله خامنه ای

Video Projector Mitsubishi

13

 
  برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات سایت ایمیل خود را وارد نمایید
تماس با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت نقش آور دنا می باشد . طراحی سایت : ایران طراح