88751727 - 021 ( 30 خط ) telegram.me/dena_eng
 
صفحه اصلی -> لرستان

فهرست برخی از شرکت ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی درسطح استان لرستان که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان

سرور

1

اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان لرستان

Smart Board

1

اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان لرستان

Video Projector Optoma

1

اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان لرستان

پایه نصب به سقف

1

اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان لرستان

کابل RGB

1

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان 

Video Projector Liesegang

2

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان 

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان 

eperix-2aاپک

1

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان 

اورهد ویدئوپرژکتور liesegang

1

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان 

چراغ روشنایی خیابانی LED

11

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

RGB کابل

280

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

Video Projector Mitsubishi

500

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

280

اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان

Smart Board

1

اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان

Video Projector Liesegang

1

اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان

میکروفن

3

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

Screen Display

1

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

Video Projector DLP optoma

1

اداره کل دادگستری

Video Projector Mitsubishi

1

اداره کل فرودگاه خرم آباد

Smart Board

1

استانداری لرستان

Smart Board

1

استانداری لرستان

کیت وایرلس

4

استانداری لرستان

Screen Display

4

استانداری لرستان

Video Projector Liesegang

1

استانداری لرستان

Video Projector Mitsubishi

4

استانداری لرستان

اسکنر رنگی contex  مدل : FSC6010

1

استانداری لرستان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

4

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - معاونت دارو وغذا

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - معاونت دارو وغذا

چاپگر لیزری hp

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

Visiulaizer

2

دانشگاه لرستان

Screen Display

1

دانشگاه لرستان - دانشکده فنی و مهندسی

Smart Board

1

دانشگاه لرستان - دانشکده فنی و مهندسی

Video Projector DLP optoma

1

دانشگاه لرستان - دانشکده فنی و مهندسی

Visiulaizer

1

دانشگاه لرستان - دانشکده کشاورزی

لامپ ویدئوپرژکتور

1

دانشگاه لرستان - دانشکده کشاورزی

Video Projector DLP optoma

5

دانشگاه لرستان ( مرکز علمی کاربردی )

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی

Video Projector Mitsubishi

1

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

Video Projector Mitsubishi

1

سازمان جهادکشاورزی

Video Projector Mitsubishi

1

سیمان درود

RGB کابل

1

سیمان درود

Smart Board

1

سیمان درود

Video Projector Mitsubishi

1

سیمان درود

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

سیمان درود

کابل برق

1

شبکه بهداشت و درمان الشتر

Video Projector Mitsubishi

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت توزیع نیروی برق

Screen Display

1

شرکت توزیع نیروی برق

Smart Board

1

شرکت توزیع نیروی برق

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت توزیع نیروی برق

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

شرکت توزیع نیروی برق

کابل رابط

10

شرکت رایان رهجو

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت سهامی مخابرات استان لرستان

Video Projector DLP optoma

1

شرکت فرهنگ

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت گاز استان لرستان

Video Projector Liesegang

1

شرکت گازاستان لرستان

RGB کابل

16

شرکت گازاستان لرستان

Smart Board

1

شرکت گازاستان لرستان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

شرکت گازاستان لرستان

کابل AUDIO

8

شرکت گازاستان لرستان

کابل RGB خروجی

8

شرکت گازاستان لرستان

کابل S-VIDEO

8

شرکت گازاستان لرستان

کابل VIDEO

8

شرکت گازاستان لرستان

کابل برق

8

شرکت مخابرات استان لرستان

Smart Board

2

شرکت مخابرات استان لرستان

Screen Display

1

شرکت مخابرات استان لرستان

Video Projector Liesegang

2

شرکت مخابرات استان لرستان

RGB کابل

1

مدیریت آموزش و پرورش دلفان

ویدئوپرژکتور optoma

1

مرکز آموزش علمی و کاربردی تعاونی تولید کنندگان بروجرد

Video Projector DLP optoma

1

مرکز آموزش علمی و کاربردی تعاونی تولید کنندگان بروجرد

Visiulaizer

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شهرستان کوهدشت

RGB کابل

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شهرستان کوهدشت

Smart Board

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شهرستان کوهدشت

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شهرستان کوهدشت

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 شهرستان کوهدشت

کابل برق

15

مرکز تربیت معلم معین علامه طباطبایی

Smart Board

1

مرکز شماره 4 فنی وحرفه ای امام علی

Screen Display

1

مرکز شماره 4 فنی وحرفه ای امام علی

Smart Board

1

مرکز شماره 4 فنی وحرفه ای امام علی

Video Projector Mitsubishi

1

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی یاسین

Screen Display

1

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی یاسین

Video Projector Mitsubishi

1

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی یاسین بروجرد

Video Projector Mitsubishi

2

ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه کعبه

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه کعبه

Video Projector optoma

1

آموزشکده فنی چرخکار

Video Projector optoma

2

دانشگاه فنی و حرفه ای بروجرد

Video Projector optoma

5

دبیرستان دخترانه شاهد

Video Projector jam

1

دبیرستان دخترانه فاطمیه

Video Projector Mitsubishi

1

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی خرم آباد

IE BOARD

2

دبیرستان شاهد پسران

Screen Display

1

دبیرستان شاهد پسران

Video Projector jam

1

دبیرستان شاهد دختران

Screen Display

1

دبیرستان شاهد دختران

Video Projector jam

1

دبیرستان شهید بهشتی درود

Video Projector jam

1

راهنایی پسرانه دانش

ویدئو پرزکتور optoma

1

راهنمایی پسرانه تلاش

ویدئو پرژکتور optoma

1

راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه گلستان

ویدئو پرژکتور optoma

1

مجتمع آموزشی ادیب

Smart Board مدل : SB680

1

مجتمع آموزشی ادیب

Video Projector jam

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی پسرانه نور دانش 1 بروجرد

ویدئوپرژکتور optoma

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی پسرانه نوردانش 1 بروجرد

ویدئوپرژکتور optoma

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه شکوفه های مهر الیگودرز

IE BOARD

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه شکوفه های مهر الیگودرز

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه شکوفه های مهر الیگودرز

کابل RGB

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه شکوفه های مهر الیگودرز

کابل برق

1

مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه شکوفه های مهر الیگودرز

ویدئوپرژکتور optoma

1

مدرسه راهنمایی پسرانه شهید توکلی الیگودرز

ویدئوپرژکتور optoma

3

مدرسه راهنمایی شهدای عاشورا بروجرد

screendisplay

1

مدرسه راهنمایی شهدای عاشورا بروجرد

Video Projector Mitsubishi

1

مدرسه راهنمایی شهید توکلی الیگودرز

ویدئوپرژکتور optoma

3

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی پسرانه بصیرت

IE BOARD

1

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی پسرانه بصیرت

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی پسرانه بصیرت

کابل RGB

1

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی پسرانه بصیرت

ویدئوپرژکتور optoma

1

مدرسه راهنمائی شاهد پسران

Video Projector jam

1

مدرسه راهنمائی شاهد دختران

Screen Display

1

مدرسه راهنمائی شاهد دختران

Video Projector jam

1

هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی

Video Projector jam

1

 
  برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات سایت ایمیل خود را وارد نمایید
تماس با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت نقش آور دنا می باشد . طراحی سایت : ایران طراح