88751727 - 021 ( 30 خط ) telegram.me/dena_eng
 
صفحه اصلی -> مازندران

فهرست برخی از شرکت ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی درسطح استان مازندران که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

مرکزتربیت معلم

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده پرستاری مامائی آمل

Screen Display

2

دانشگاه پرستاری و مامایی امل

Screen Display

1

دانشگاه پرستاری و مامایی امل

Visiulaizer

1

دانشگاه پیام نور

Screen Display

1

دانشگاه پیام نور

Video Projector Mitsubishi

2

شبکه بهداشت و درمان آمل

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز تربیت معلم بنت الهدی

Video Projector Mitsubishi

2

اداره آموزش و پرورش آمل

Video Projector Mitsubishi

1

آموزشکده دختران توحید آمل

Smart Board

1

آموزشکده دختران توحید آمل

Visiulaizer

1

بیمارستان 17 شهربور آمل

مانکن R/AI1/R/AHC-180

1

بیمارستان امام رضا (ع)

Smart Board

1

دانشکده علوم قرآنی آمل

Screen Display

1

دانشکده علوم قرآنی آمل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه شمال

Smart Board

2

شرکت فرآورده های لبنی کاله

Screen Display

1

مرکز بهداشت ودرمان آمل

Visiulaizer

1

مرکز تربیت معلم بنت الهدی

کابل power

1

مرکز تربیت معلم بنت الهدی

کابل RGB

1

مرکزپرورش استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل

Screen Display

1

مرکزپرورش استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل

Smart Board

1

مرکزپرورش استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل

Video Projector Mitsubishi

3

آموزشکده فنی و حرفه ای امام صادق

Video Projector Liesegang

1

دانشکده پیراپزشکی

Smart Board

1

دانشکده پیراپزشکی

Video Projector Mitsubishi

3

دانشکده پیراپزشکی

پایه نصب ویدئو پرژکتور

3

دانشکده پیراپزشکی

کابل رابط

6

دانشگاه علوم پزشکی

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشکی

پایه نصب ویدئو پرژکتور

2

دانشگاه علوم پزشکی

کابل power

2

دانشگاه علوم پزشکی

کابل RGB

2

دانشگاه علوم پزشکی

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Screen Display

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Visiulaizer

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Screen Display

1

شرکت مخابرات استان مازندان

Video Projector Liesegang

1

شرکت مخابرات استان مازندران

Screen Display

1

شرکت مخابرات استان مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت مخابرات استان مازندران

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

شرکت مخابرات استان مازندران

کابل RGB

1

شرکت مخابرات استان مازندران

کابل برق

10

شرکت مخابرات استان مازندران

Video Projector Liesegang

1

شرکت مخابرات استان مازندران

کابل تبدیل USB

1

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی طبری

Video Projector Mitsubishi

4

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی طبری

کابل RGB

4

آموزشکده فنی امام صادق ( ع ) بابل

Overhead Projector vega

1

آموزشکده فنی وحرفه ای امام صادق بابل

EXERNAL RAM READER

2

آموزشکده فنی وحرفه ای امام صادق بابل

Video Projector Mitsubishi

2

آموزشکده فنی وحرفه ای امام صادق بابل

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

آموزشکده فنی وحرفه ای امام صادق بابل

کابل RGB

2

جناب آقای بابائی

Smart Board

2

دانشکده پزشکی بابل

مسدود کننده موبایل

4

دانشکده پیراپزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده پیراپزشکی بابل

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

دانشکده پیراپزشکی بابل

کابل RGB

1

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

Overhead Projector Liesegang

2

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

مجتمع فنی مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه

RGBکابل

1

دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه

کابل power

1

دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه

کابل برق

1

مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر

Screen Display

1

مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر

Video Projector Mitsubishi

1

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر

HDMI EXTENDER

1

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر

Video Projector Mitsubishi

3

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر

پایه نصب ویدئو پرژکتور

3

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر

کابل RGB

3

سازمان بهزیستی شهرستان بهشهر

Video Projector jam

1

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-منطقه چالوس

Screen Display

1

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-منطقه چالوس

Video Projector Liesegang

1

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-منطقه چالوس

Visiulaizer

1

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-منطقه چالوس

پایه سقفی ویدئوپرژکتور

1

موسسه هور پژوهش خزر

IE BOARD

2

شرکت رایانه برتر

Video Projector jam

1

شرکت رایانه برتر

Screen Display

2

شرکت رایانه برتر

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده پرستاری مامائی رامسر

Video Projector Mitsubishi

3

دانشکده پرستاری مامائی رامسر

لامپ ویدئوپرژکتور

2

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

پایه نصب ویدئو پرژکتور

4

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

کابل RGB

1

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

کابل برق

15

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

Screen Display

3

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

Video Projector Mitsubishi

3

دانشگاه پرستاری و مامایی فاطمه زهرا

Screen Display

4

دانشگاه پرستاری و مامایی فاطمه زهرا

Video Projector Mitsubishi

4

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کسری رامسر

Video Projector Mitsubishi

1

موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی زاگرس

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه الزهراء ( س )

لامپ ویدئوپرژکتور

7

آموزش تخصصهای دریایی

پایه smart

1

گروه صنعتی پایا کلاج

Smart Board

1

گروه صنعتی پایا کلاج

Video Projector Liesegang

1

آموزش تخصصهای دریایی

Smart Board

1

اداره استانداری استان مازندران

Screen Display

1

اداره کل دادگستری

Smart Board

1

استانداری مازندران

hp server

3

آقای عطا ا... شهواری

Video Projector Mitsubishi

1

بانک صادرات مازندران

Smart Board

1

دانشکده بهداشت

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده پیراپزشکی

Video Projector Liesegang

1

دانشکده پیراپزشکی ساری

Screen Display

1

دانشکده پیراپزشکی ساری

Video Projector Liesegang

1

دانشکده پیراپزشکی ساری

Visiulaizer

1

دانشکده پیراپزشکی ساری

سیستم کنفرانس صوتی

1

دانشکده علوم پزشکی ساری - دانشکده بهداشت ساری

لامپ ویدئوپرژکتور

1

دانشکده علوم کشاورزی ساری-دانشکده مهندسی زراعی و علوم دام وشیلات

Screen Display

1

دانشکده علوم کشاورزی ساری-دانشکده مهندسی زراعی و علوم دام وشیلات

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده علوم کشاورزی ساری - پزوهشکده برنج و مرکبات

Screen Display

1

دانشکده علوم کشاورزی ساری - پزوهشکده برنج و مرکبات

Video Projector Mitsubishi

1

دانشکده مهندسی زراعی ساری

Screen Display

1

دانشکده مهندسی زراعی ساری

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه پرستاری و مامایی ساری

اورهد پروژکتورliesegang

2

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پارک علم و فناوری مازندران

Screen Display

1

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پارک علم و فناوری مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

Screen Display

14

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

Screen Display

2

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز تربیت معلم دکترشریعتی

Smart Board

2

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران

Video Projector Mitsubishi

1

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران

کابل RGB

1

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری

Smart Board

1

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری

Video Projector Liesegang

1

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری

Visiulaizer

1

پژوهشکده برنج و مرکبات

Video Projector Mitsubishi

1

پژوهشکده برنج و مرکبات

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

دانشکده پیراپزشکی ساری

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه پیام نور - منطقه 9

Smart Board

1

دانشگاه پیام نور - منطقه 9

Visiulaizer

1

دانشگاه علوم پزشکی ساری - دانشکده پیراپزشکی

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

Video Projector Mitsubishi

15

سازمان مسکن شهرسازی استان مازندران

Video Projector Liesegang

1

شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان آموزش و پرورش مازندران

Smart Board

1

شرکت رایان کپی شمال

Video Projector Mitsubishi

1

شرکت گاز استان مازندران

صفحه نمايش تمام رنگی LED

1

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان - دانشکده کشاورزی ساری

Video Projector Mitsubishi

1

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Video Projector Liesegang

1

مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه

Screen Display

4

مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه

Video Projector Mitsubishi

4

مرکزتربیت معلم حضرت فاطمه (س)

Screen Display

3

مرکزتربیت معلم حضرت فاطمه (س)

Smart Board

2

مرکزتربیت معلم حضرت فاطمه (س)

Visiulaizer

4

مرکز آموزش فرزانگان قائم شهر

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه ( س ) قائم شهر

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه ( س ) قائم شهر

Visiulaizer

1

شرکت آریا سیستم

Video Projector Mitsubishi

4

مدیریت درمان تامین اجتماعی

Video Projector Liesegang

1

مدیریت درمان تامین اجتماعی

Visiulaizer

1

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران

Smart Board

1

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید

Video Projector Mitsubishi

3

دانشگاه مازندران

Video Projector Mitsubishi

3

دانشگاه مازندران

پایه نصب ویدئو پرژکتور

2

شرکت آریا سیستم

Screen Display

1

شرکت ملی نفت مرکز اموزش مدیریت

Smart Board

1

شرکت ملی نفت ایران - مرکز آموزش مدیریت محمودآباد

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز آموزش مدیریت نفت

کابل RGB

15

مرکز آموزش مدیریت نفت

کابل برق

15

مرکز آموزش  مدیریت نفت  محمود آباد

Screen Display

1

مرکز آموزش مدیریت نفت محمود آباد

Smart Board

3

مرکز آموزش مدیریت نفت محمود آباد

Video Projector Mitsubishi

14

مرکز آموزش مدیریت نفت محمود آباد

پایه نصب ویدئو پرژکتور

21

مرکز آموزش مدیریت نفت محمود آباد

کابل RGB

5

مرکز آموزش مدیریت نفت محمود آباد

کابل برق

5

مرکز آموزش مدیریت نفت محمودآباد

Screen Display

5

مرکز آموزش مدیریت نفت محمودآباد

کابل RGB

5

مرکز آموزش مدیریت نفت محمودآباد

کابل برق

5

دانشگاه دریای امام خمینی

Smart Board

1

دانشگاه علوم دریایی نوشهر

Smart Board

6

شهرداری نوشهر

Screen Display

1

مرکز تربیت معلم

Screen Display

1

مرکز تربیت معلم

Video Projector Liesegang

1

مرکز تربیت معلم شهید مطهری

Screen Display

2

مرکز تربیت معلم شهید مطهری

Video Projector Mitsubishi

1

مرکز تربیت معلم شهید مطهری

Visiulaizer

1

دبیرستان رشد شاهد هوشمند

Video Projector Mitsubishi

2

دبیرستان رشد شاهد هوشمند

پایه نصب ویدئو پرژکتور

1

دبیرستان رشد شاهد هوشمند

کابل RGB

3

دبیرستان رشد شاهد هوشمند

کابل برق

3

مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل

Video Projector Mitsubishi

3

مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان

Smart Board

3

هنرستان دخترانه شیخ بهائی قائمشهر

Video Projector Mitsubishi

1

هنرستان کارودانش امام علی (ع)

Video Projector Mitsubishi

1

 
  برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات سایت ایمیل خود را وارد نمایید
تماس با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت نقش آور دنا می باشد . طراحی سایت : ایران طراح